Vi gör världen bättre tillsammans

Vi använder vårt märkes styrka, vårt inflytande i branschen och vårt samlade budskap för att hjälpa till att framkalla positiva förändringar i de samhällen där vi arbetar och är bosatta.

Connecting millions of people every day

By connecting more than 4 billion account holders to over 100 million merchants, ~15,000 financial institutions and governments in more than 200 countries and territories,¹ we help level the playing field for those who have been traditionally underserved.

Ansluter flera miljoner människor varje dag

Genom att förena fler än 4 miljarder kontoinnehavare med över 100 miljoner handlare, ~15 000 finansinstitut och myndigheter i fler än 200 länder och territorier,¹ hjälper vi till att öka jämlikheten för dem som traditionellt sett har saknat finanstjänster.

Partnersamarbeten som river ner barriärer med hjälp av teknik

Ny teknik hjälper fler människor att vara delaktiga i den dagliga ekonomin. Det är därför vi samarbetar med såväl stora som små Fintech-bolag för att ta fram morgondagens digitala betalningslösningar.

Vårt uppdrag är att göra världen till en bättre plats

Vi arbetar varje dag för att bidra till hållbara, ansvarsfullla och jämnställda arbetsplatser. Över hela världen.

Bli en del av ett team som tror på att göra skillnad runt om i världen


FOOTNOTES