Våra investeringar

Vi stärker alla överallt genom kunskap och verktyg för kompetensutveckling, för en rättvis tillgång till pålitliga och bekväma sätt att flytta pengar.

Partner i vår globala samarbetsgemenskap


Anställda som gör skillnad

Visa uppmuntrar och stödjer anställda att påverka på sätt som inspirerar dem, oavsett om det handlar om volontärarbete, gåvor eller att stärka människor och intressegrupper med behov.

Frivillig ledighet

Anställda får 16 timmars ledighet för volontärarbete.

Mentorskaps- och låneprogram

Vår arbetskraft hjälper oss med program för mentorskap och Kiva-lån till småföretag.

Dollars for Doers

Anställda tjänar 10 dollar i timmen till välgörenhet för frivilligarbete.


Göra goda insatser som kan mätas

Småföretag och enmansföretag

50 M

Vi har åtagit oss att digitalisera 50 miljoner små- och mikroföretag världen över senast 2023, som en del av våra insatser för att främja digital jämlikhet.

Rättvisa och inkludering

500 M

Vi uppfyllde målet att förse 500 miljoner missgynnade människor tillgång till digitala betalningskonton fram till utgången av 2020 och vårt arbete fortsätter.

Nätverk

80 %

80 % av våra anställda deltar i Visa-program för att ge något tillbaka till sina nätverk redan under 2022.*

* Data utvärderade under räkenskapsåret 2022 (FY22), som löper från oktober 2021 till september 2022

Upptäck Visa Foundation

Visa Foundation strävar efter att stödja inkluderande ekonomier där alla, överallt, kan utvecklas.