• Social påverkan

    Visa ser som sin uppgift att stödja inkluderande, likaberättigad och hållbar ekonomisk tillväxt för alla, överallt.

Småföretag och enmansföretag

50 M

I vårt engagemang för digital rättvisa ingår vår satsning att ge 50 miljoner små- och enmansföretag världen runt tillgång till digital teknik senast år 2023.

Rättvisa och inkludering

500 M

Vi uppfyllde målet att förse 500 miljoner fattiga människor tillgång till digitala betalningskonton fram till utgången av 2020 och vårt arbete fortsätter.

Nätverk

85 %

85 % av våra anställda deltar i Visa-program för att ge något tillbaka till sina nätverk redan under bokslutsåret 2021.