Tillsammans kan vi göra mer för vår planet

Vår verksamhet är idag koldioxidneutral och vi har gått över till 100% förnybar elektricitet.¹ 

Nu arbetar vi gynna hållbar handel och, stötta akuta klimatåtgärder och övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.