Visas globala integritetsmeddelande

¹ Visas dotterbolag är företag som direkt eller indirekt kontrolleras av Visa USA Inc. eller dess moderbolag Visa Inc. genom ägarskap, till exempel Visa International Service Association, Visa Worldwide Pte. Limited, Visa Canada Corporation, Visa International Servicios de Pago España, S.R.L.,Visa Europe Limited, Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, CardinalCommerce Corporation, CyberSource Corporation och Verifi, Inc.

Beroende på vår relation och interaktioner med dig kan de kategorier av personuppgifter vi samlar in omfatta:

 • Kontaktinformation – Detta inkluderar ditt namn, användarnamn, postadress, e-postadress, telefonnummer, mobilnummer och profilnamn för sociala meder, tillsammans med andra personliga identifierare.

 • Transaktions- och finansiell information – Detta inkluderar:
  • Information om ditt kort, inklusive ditt 16-siffriga betalkortsnummer, som även kallas ett personligt kontonummer eller ”PAN”, en associerad icke-finansiell identifikationsnummer som kallas betalningskontoreferens eller ”PAR”-token samt utgångsdatum, servicekod, PIN-verifieringsdata och CVV; och
  • Information om dina transaktioner, inklusive datum, tid, plats och belopp för transaktionen och information om handlaren. Detta kan även inkludera uppgifter på artikelnivå i vissa fall, samt fakturerings- och leveransinformation.
    
 • Relationsinformation – Detta inkluderar information om dina shopping- och betalningspreferenser och annan information som kan hjälpa oss att erbjuda dig personligt innehåll, såsom:
  • Demografisk information, såsom åldersintervall och civilstånd eller familjestatus;
  • Sannolikheten att du kan vara intresserad av vissa inköp eller uppleva livshändelser och andra benägenhetspoäng; och
  • Data från sociala medier och information om dina intressen.
    
 • Interaktionsinformation – Detta inkluderar information om dina interaktioner med Visa, såsom:
  • Information som samlas in när du deltar i kampanjer eller program, såsom kontoinformation för bonusprogram;
  • Information om kortförmåner, inklusive kvalificeringsdata och relaterade register;
  • Information som samlas in när du kontaktar oss, till exempel om du kontaktar vår kundtjänst;
  • Besökarloggar;
  • Information som samlas in när du deltar vid Visa-sponsrade evenemang, till exempel reserelaterad information för dig och eventuella kompanjoner som inhämtas vid evenemanget, samt
  • Annan information som du ger oss, såsom uppgifter som samlats in för konsumentverifiering (t.ex. lösenord eller säkerhetsfrågor).
    
 • Biometriska identifierare – Detta kan inkludera ansiktsigenkänningsdata, fingeravtryck, timing av tangenttryckningar, bläddringsposition och beteendedata eller andra fysiska mönster, t.ex. när du väljer att använda biometrisk verifiering med Visa eller dess kunder.

 • Företagskunddata – Detta inkluderar information om din roll inom ditt företag, din auktorisation att använda produkter eller tjänster och din behörighet att göra beställningar, kund-/leverantörskvalificeringsuppgifter och andra uppgifter som du delar med oss i samband med relationen.

 • Härledd och deriverad information – Vi härleder dataelement genom att analysera vår relations- och transaktionsinformation. Vi kan exempelvis generera benägenheter, attribut och/eller poäng för marknadsförings-, säkerhets- eller bedrägeriändamål.

 • Online- och teknisk information – Detta inkluderar information om dina interaktioner med våra webbplatser, applikationer eller annonser, inklusive IP-adress, enhetsidentifierare, inställningar, egenskaper, annons-ID, webbhistorik, webbserverloggar, serverloggposter, aktivitetsloggposter, tangenttryckningstid och annan information som samlas in med hjälp av cookies och liknande teknik.

 • Ljud- och visuell information – Detta inkluderar ljud, elektronisk, visuell eller liknande information som rör dina interaktioner med oss, inklusive fotografier, videobilder, CCTV-inspelningar, callcenterinspelningar, samtalsövervakningsinspelningar och röstmeddelanden.

 • Myndighetsutfärdade ID-nummer – Detta inkluderar personnummer, körkortsnummer, passnummer och andra myndighetsutfärdade identifierare som kan behövas för regelefterlevnad eller med tanke på relationens karaktär.

 • Geolokaliseringsinformation – Detta kan inkludera exakt geolokaliseringsinformation, som vi kan samla in automatiskt från din mobila enhet om du väljer att tillåta oss att samla in den.

 • Yrkes- och anställningsinformation – Detta inkluderar yrkes- eller anställningsrelaterad information för anställda och potentiella anställda, inklusive uppgifter om sökande och meritförteckningar, såsom utbildning och arbetshistorik, information om kvalifikationer för befattningen, såsom färdigheter och meriter, yrkesmässiga intressen och mål, information som samlats in för anställdas kvalifikationer, såsom rätt till arbetsdokumentation och referenser.

 • Regelefterlevnadsdata – Detta inkluderar register som upprätthålls för att visa regelefterlevnad av tillämpliga lagar, register som relaterar till konsumentpreferenser, såsom dina opt-ins och opt-outs av marknadsföringsprogram och register som relaterar till begäranden om registrerades rättigheter.

Vissa av personuppgifterna i dessa kategorier kan anses vara känsliga personuppgifter i vissa jurisdiktioner.

 


Vi kan samla in personuppgifter om dig från olika källor, beroende på vår relation och interaktion med dig. Dessa källor kan omfatta:

 • Dina finansinstitut, betalkortsutgivare, inlösenställen, inlösare och andra partner när du använder en betalningsprodukt av Visa-märket eller när vi agerar å deras vägnar, exempelvis när du blippar med ditt Visakort;

 • Exempelvis när du registrerar dig för program för kortlänkserbjudanden från Visa eller en partner för gemensam marknadsföring, registrerar dig för en Visa click-to-pay-lösning eller ger oss enkätsvar;

 • Din dator eller dina enheter när du interagerar med våra plattformar, webbplatser och applikationer eller genom annan automatisk teknik, exempelvis när vi spelar in samtal till vårt callcenter och använder CCTV-kameror i våra anläggningar; och

 • Andra tredje parter, inklusive datasamlare, sociala medieföretag och andra offentligt tillgängliga källor. Vidare kan yrkes- och anställningsinformation samlas in från dina referenser och tredje parter som hjälper oss att genomföra interna utredningar och bakgrundskontroller, och företagskunddata kan samlas in från din arbetsgivare, mässor och konferensarrangörer samt professionella tjänsteföretag.

 

Syfte med insamling och delning

 

Kategorier av personuppgifter

 

Rättslig grund för behandling
(Där det krävs enligt tillämplig lag)

Använda Visas elektroniska betalningsnätverk (inklusive auktorisering, clearing och avveckling av transaktioner och tokenisering), möjliggör dina betalningstransaktioner och för relaterade ändamål, såsom autentisering, tvistlösning, bedrägeribekämpning och säkerhet

 

 • Kontaktinformation
 • Transaktions- och finansiell information
 • Information om relationer
 • Information om interaktion
 • Biometriska identifierare
 • Kunddata för företag
 • Härledd och deriverad information
 • Online och teknisk information
 • Ljud- och visuell information
 • Myndighetsutfärdade ID-nummer
 • Information om geolokalisering
 • Uppgifter om regelefterlevnad
 • För att verkställa ett avtal med dig som du är en del av som ett kontrakt eller efter vad som krävs för att verkställa ett avtal mellan dig och ett inlösenställe eller mellan dig och det finansinstitut eller annan aktör som utfärdade ditt kort, där Visa levererar betalningstjänster eller agerar som databearbetare.
 • För att följa de lagar och förordningar som gäller för oss världen runt.
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, exempelvis för att skydda dig, oss eller andra från hot (t.ex. säkerhetshot eller bedrägeri), för att möjliggöra eller administrera vår verksamhet, t.ex. för kvalitetskontroll, regelefterlevnad, konsoliderad rapportering och kundtjänst, för att hantera företagstransaktioner, exempelvis fusioner eller förvärv samt för att förstå och förbättra våra affärs- eller kundrelationer i allmänhet.

Förse dig med produkter, tjänster, program, erbjudanden eller information som du begär av Visa och för relaterade ändamål, t.ex. att bestämma behörighet och kundtjänster.

 

 • Kontaktinformation
 • Transaktions- och finansiell information
 • Information om relationer
 • Information om interaktion
 • Biometriska identifierare
 • Kunddata för företag
 • Härledd och deriverad information
 • Online och teknisk information
 • Ljud- och visuell information
 • Myndighetsutfärdade ID-nummer
 • Information om geolokalisering
 • Uppgifter om regelefterlevnad
 • För att uppfylla ett avtal som du är part i, enligt beskrivningen ovan.
 • För att följa de lagar och förordningar som gäller för oss världen runt.
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, enligt beskrivningen ovan.

Ge tjänster till våra kunder. Till exempel, om du är inskriven i en utgivares eller en handlares lojalitetsprogram, kommer vi att bearbeta korttransaktionsdata för att beräkna dina poäng och ge riktade erbjudanden till dig från kunden – läs mer i avsnittet med erbjudanden på den här sidan.

 • Kontaktinformation
 • Transaktions- och finansiell information
 • Information om relationer
 • Information om interaktion
 • Biometriska identifierare
 • Kunddata för företag
 • Härledd och deriverad information
 • Online och teknisk information
 • Ljud- och visuell information
 • Myndighetsutfärdade ID-nummer
 • Information om geolokalisering
 • Uppgifter om regelefterlevnad
 • För att uppfylla ett avtal som du är part i, enligt beskrivningen ovan.
 • För att följa de lagar och förordningar som gäller för oss världen runt.
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, enligt beskrivningen ovan.

Använd Visa-lösningar som click to pay, inklusive att registrera dig för användning av lösningen, möjliggöra att du förblir inloggad på din enhet (om du har valt det), möjliggöra för dig att betala med lösningen, integrera med andra digitala plånböcker (om du har valt det) och för att du ska kunna delta i program med anknytning till din användning av lösningen.

 • Kontaktinformation
 • Transaktions- och finansiell information
 • Information om relationer
 • Information om interaktion
 • Biometriska identifierare
 • Kunddata för företag
 • Härledd och deriverad information
 • Online och teknisk information
 • Ljud- och visuell information
 • Myndighetsutfärdade ID-nummer
 • Information om geolokalisering
 • Uppgifter om regelefterlevnad
 • För att uppfylla ett avtal som du är part i, enligt beskrivningen ovan.
 • För att följa de lagar och förordningar som gäller för oss världen runt.
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, enligt beskrivningen ovan.

Hantera undersökningar, lojalitetsprogram, tävlingar och evenemang

 • Kontaktinformation
 • Transaktions- och finansiell information
 • Information om relationer
 • Information om interaktion
 • Biometriska identifierare
 • Kunddata för företag
 • Härledd och deriverad information
 • Online och teknisk information
 • Ljud- och visuell information
 • Myndighetsutfärdade ID-nummer
 • Information om geolokalisering
 • Uppgifter om regelefterlevnad
 • För att uppfylla ett avtal som du är part i, enligt beskrivningen ovan.
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, enligt beskrivningen ovan.

Baserat på dina val, ge dig marknadsföringsmeddelanden, personliga erbjudanden och annonser baserat på dina intressen till dig.

 • Kontaktinformation
 • Transaktions- och finansiell information
 • Information om relationer
 • Information om interaktion
 • Biometriska identifierare
 • Kunddata för företag
 • Härledd och deriverad information
 • Online och teknisk information
 • Ljud- och visuell information
 • Information om geolokalisering
 • Uppgifter om regelefterlevnad
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, t.ex. för att skicka nyheter och erbjudanden som är relevanta för dig.

Uppfylla, utveckla eller upprätthålla vår affärsrelation med dig och/eller ditt företag.

 • Kontaktinformation
 • Transaktions- och finansiell information
 • Information om relationer
 • Information om interaktion
 • Biometriska identifierare
 • Kunddata för företag
 • Härledd och deriverad information
 • Online och teknisk information
 • Ljud- och visuell information
 • Myndighetsutfärdade ID-nummer
 • Information om geolokalisering
 • Uppgifter om regelefterlevnad
 • För att uppfylla ett avtal som du är part i, enligt beskrivningen ovan.
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, enligt beskrivningen ovan.

Underlätta din anställnings- eller avtalsrelation med oss eller utvärdera dig för en befattning, inklusive sedvanliga HR-ändamål, riskhantering och efterlevnad.

 • Kontaktinformation
 • Information om relationer
 • Information om interaktion
 • Biometriska identifierare
 • Online och teknisk information
 • Ljud- och visuell information
 • Myndighetsutfärdade ID-nummer
 • Yrkes- och anställningsinformation
 • Uppgifter om regelefterlevnad
 • För att uppfylla ett avtal som du är part i, enligt beskrivningen ovan.
 • För att följa de lagar och förordningar som gäller för oss världen runt.
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, enligt beskrivningen ovan.

Förstå hur du och andra använder våra produkter, för analys och modellering, för att skapa affärsintelligens och inblickar och för att förstå ekonomiska trender.

 • Även om viss information som transaktions- och finansiell information, relationsinformation, interaktionsinformation, online- och teknisk information och geolokaliseringsinformation kan användas för dessa aktiviteter, utgör slutresultatet inte personuppgifter.
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, enligt beskrivningen ovan.

Generera opersonliga, oidentifierade, anonymiserade eller aggregerade datauppsättningar, som används till produktutveckling och leverans av konsulttjänster till kunder.

 

 • Även om viss information som transaktions- och finansiell information, relationsinformation, interaktionsinformation och online- och teknisk information kan användas för att generera dessa datauppsättningar, utgör slutresultatet inte personuppgifter.
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, enligt beskrivningen ovan.

Stödja våra löpande verksamhetsbehov, exempelvis för vår interna kontohantering, kundredovisning, avtalshantering, webbplatsadministration, affärskontinuitet och katastrofåterställning och bedrägeribekämpning, företagsledning, redovisning och regelefterlevnad, analys och forskning, upprätthållande av kontrakt och annan kontraktshantering och bestämmelse av efterfrågade produkter och tjänster*

 • Kontaktinformation
 • Transaktions- och finansiell information
 • Information om relationer
 • Information om interaktion
 • Kunddata för företag
 • Härledd och deriverad information
 • Online och teknisk information
 • Ljud- och visuell information
 • Myndighetsutfärdade ID-nummer
 • Information om geolokalisering
 • Yrkes- och anställningsinformation
 • Information om efterlevnad
 • För att uppfylla ett avtal som du är part i, enligt beskrivningen ovan.
 • För att följa de lagar och förordningar som gäller för oss världen runt.
 • För våra egna legitima intressen eller för andras legitima intressen, enligt beskrivningen ovan.
I förekommande fall kan vi även behandla personuppgifter med ditt samtycke. Vi kan till exempel förlita oss på ditt samtycke, där så krävs enligt lag, för att förse dig med marknadsföringskommunikation.

”Vardagliga affärsändamål” omfattar följande affärsändamål och relaterade ändamål för vilka personuppgifter kan användas:

 • För att tillhandahålla den information, produkt eller tjänst som begärs av individen eller som rimligen förväntas med tanke på det sammanhang där personuppgifterna samlades in (t.ex. kundautentisering, tillhandahållande av kundtjänst, anpassning och preferenshantering, tillhandahållande av produktuppdateringar, buggfixar eller återkallanden och tvistlösning);
 • För identitets- och behörighetshantering, inklusive identitetsverifiering och autentisering samt system- och teknikadministration;
 • För att skydda säkerheten och integriteten hos system, nätverk, applikationer och data, inklusive att upptäcka, analysera och lösa säkerhetshot, och samarbeta med cybersäkerhetscenter, konsortier och brottsbekämpande myndigheter om överhängande hot;
 • För upptäckt och förebyggande av bedrägerier;
 • För regelefterlevnad av lagar och förordningar, inklusive all användning och alla avslöjanden av personuppgifter som krävs enligt lag eller som rimligen behövs för efterlevnad av företagets policyer och procedurer, såsom program för bekämpning av penningtvätt, säkerhets- och incidenthanteringsprogram, program för skydd av immateriella rättigheter och jourlinjer för företagsetik och regelefterlevnad;
 • För företagsrevision, analys och rapportering;
 • För att upprätthålla våra avtal och för att skydda mot skada, stöld, juridiskt ansvarsskyldighet, bedrägeri eller missbruk och för att skydda människor eller egendom, inklusive fysiska säkerhetsprogram;
 • För att avidentifiera, avpersonifiera eller anonymisera data eller skapa aggregerade datauppsättningar, t.ex. för att konsolidera rapportering, forskning eller analys;
 • För att göra säkerhetskopior för verksamhetskontinuitet och katastrofåterställning; och
 • För bolagsstyrning, inklusive fusioner, förvärv och avyttringar.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till:

 • Våra dotterbolag;

 • Våra tjänsteleverantörer, i syfte att tillhandahålla tjänster till oss;

 • Finansinstitut, inlösenställen, insamlare och andra tredje parter som omfattas av lämpliga sekretess- och användningsbegränsningar, i syfte att möjliggöra dina betalningar, hantera bedrägerier och risker, tillhandahålla och utveckla produkter och tjänster samt stödja våra dagliga affärsändamål; 

 • Tredje parter, såsom tredje parts reklampartners, som kan använda data som samlas in av cookies och liknande medel för att hjälpa oss med våra online-reklamprogram;

 • Myndigheter;

 • Rekryteringsbyråer och dina referenser (för yrkes- och anställningsinformation); och

 • Ditt företag och dess dotterbolag (för affärskunddata).

Vi kan även lämna ut personuppgifter när det krävs enligt lag, till exempel till brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter eller domstolar, eller enligt vad som tillåts enligt lag, till exempel när vi säljer eller överför affärstillgångar, verkställer våra avtal, skyddar vår egendom eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet, eller efter behov för revisioner, regelefterlevnad och företagsstyrning.