Global Matters

Visa samlar politiker & entreprenörer för att stärka kvinnligt företagande

Finansministern om hur Sverige ska resa sig

Sverige ligger i Nordens bottenskikt när det gäller andelen kvinnliga entreprenörer.[1] Det vill Visa, en global ledare inom digitala betalningar, ändra genom She’s Next - ett entreprenörsinitiativ där kvinnliga innovatörer och företagare hyllas. Idag samlas entreprenörer och politiker, inklusive Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson, för att diskutera vikten av att fler kvinnor startar företag.  

”Sverige behöver alla sina talanger för att kunna vara konkurrenskraftigt. Att halva befolkningen står för mindre än en tredjedel av Sveriges företagande innebär att vi tappar viktig kompetens. Det skadar inte bara enskilda kvinnor som inte får förverkliga sina drömmar, utan även Sveriges ekonomi som går miste innovativa företag, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Därför vill jag uppmuntra fler kvinnor att starta företag!” säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Sveriges andel kvinnliga företagare är lägst i Norden

Kvinnor utgör cirka 28 procent av Sveriges företagare, vilket är den lägsta andelen i Norden. [2]

Den 12 februari bjuder Visa in stipendiaterna från She’s Next och representanter ifrån politik och näringsliv till prisutdelning och samtal om hur andelen kvinnliga entreprenörer i Sverige kan öka.  Prisutdelningen är den första av en rad som Visa håller runtom i Norden och Baltikum.

She’s Next bidrar till ökad mångfald i arbetslivet

”Visas initiativ She's Next är en viktig del av vårt engagemang för att stötta mer inkluderande ekonomier. Genom att stärka kvinnliga entreprenörer främjar vi inte bara jämställdhet utan möjliggör för talanger att utvecklas och förverkliga sina drömmar. Fler företag bidrar självklart även positivt till jobbmöjligheter, ekonomisk tillväxt och samhällsutvecklingen, vilket vi alla har fördel av,” säger Fredrik Lindquist, chef för Visa   i Sverige.

Under hösten tog Visa emot She’s Next-ansökningar från kvinnliga företagare runtom i Sverige, sedan 2020 har Visa delat ut €2,8 miljoner i stipendier globalt. Nu har tre svenska företag valts ut och tilldelas €10,000 vardera. Årets utvalda företag är Unique Power Entrepreneurs, Lika Olika och Unna Baby. Deras innovativa insatser får förutom ekonomiskt stöd även affärscoaching genom entreprenörshubben Feminvest.

De tre företagen speglar mångfalden av entreprenörskap i Sverige, lyfter viktiga samhällsfrågor och bryter stereotyper. Unique Power Entrepreneurs, grundat av Anna Bergholtz och Yasmin Nilson, främjar inkludering och funktionell mångfald. Mary Juuselas Lika Olika-metod fokuserar på att bekämpa socialt utanförskap, medan Unna Baby, grundad av Vendela Wikman och Linnea Markmeyer, utmanar stigman kopplat till amning och mjölkersättning till nyfödda. 

Intresserad av att lära dig mer om She's Next och hur Visa arbetar för att stödja småföretagare? Läs mer på: visa.se/shesnext.

 

[1] https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Foretagare---internationellt/

[2] https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Jamstalldhet/Foretagare---internationellt/ 

Tag: Women’s Empowerment