Innovation

Efter nedläggningen av P27-initiativet:

En värld av möjligheter väntar för de nordiska bankerna

Bakslaget för P27-initiativet visar på vilka utmaningar som finns i att samordna ett gränsöverskridande betalsystem för hela Norden. Men för bankerna i regionen är det också en möjlighet att införa snabbare betalningar och förändra hur vi gör gränsöverskridande betalningar i Norden. P27-initiativet har lagts ner, men behovet av att samordna gränsöverskridande betalningar kvarstår, vilket vi kommer berätta mer om här.

 

 

 

 

 

Bakgrund om P27 – den nordiska betalplattformen

I april 2023 valde P27 Nordic Payments Platform att dra tillbaka P27-initiativet som de hade arbetat med sedan 2018. Detta samarbete mellan de stora nordiska bankerna och dess tekniska nyckelpartners hade som målsättning att skapa en enhetlig betalinfrastruktur, som kunde erbjuda gränsöverskridande betalningar i realtid över de nordiska länderna Sverige, Danmark och Finland. Initiativet fick sitt namn efter Nordens 27 miljoner invånare.

 

 

Målsättningarna med P27-initiativet var att:

  • Effektivisera betalprocesser
  • Underlätta för gränsöverskridande transaktioner i realtid
  • Öka säkerheten och efterlevnad av lagkrav
  • Främja innovation1

Det uttalade målet med P27-initiativet var att utveckla betalningarna i Norden.2

 

 

En dörr stängs med P27, men en annan öppnas

P27 var ett ambitiöst projekt som i slutändan inte kunde matcha sina ambitioner. När P27-intitiativet drogs tillbaka i april 2023 så uppgav P27 att ”nya krav och regler” var en utmaning för verksamhetsmodellen.3

 

 

Beskedet kring P27 fick flera olika effekter:

  • Visionen om ett sömlöst, enhetligt och effektivt betalekosystem i de nordiska länderna har skjutits fram i tiden.
  • Banker och andra finansiella institutioner kan möta utmaningar när det kommer till att erbjuda effektiva och kostnadseffektiva betalningar över landsgränserna.
  • Det kan bli svårare för finansiella institutioner att möta nya regulatoriska utmaningar, särskilt de som är relaterade till betaltjänster och dataskydd.

 

 

Bankerna kan vänta på en P27-efterträdare eller utveckla egna alternativ

P27 arbetar fortfarande aktivt med att effektivisera betalningar i Norden – som framtiden för Bankgirots clearingsystem och tittar på framtida lösningar för Sveriges inhemska betalningar. Regionens banker kan ställas inför beslutet om de ska vänta på en ersättare till P27-initiativet eller söka alternativa lösningar, som dessa alternativ nedan:

 

 

 

Alternativ 1

Bankerna står fast vid ambitionen att skapa en enhetlig, gränsöverskridande betalinfrastruktur och väntar på en potentiell ersättare till P27.

Med tanke på utmaningarna att inrätta ett sådant initiativ är det troligt att det kan dröja innan ersättare är på plats.

 

Alternativ 2

Banker kan välja att arbeta med befintliga institutioner för att bygga skräddarsydda lösningar som skulle kunna ha omedelbara, strategiska fördelar.

Att bygga skräddarsydda lösningar kan ge nordiska banker och finansiella institutioner större kontroll över sin verksamhet och sina tjänster. I ett finansiellt landskap som utvecklas snabbt – på grund av framsteg inom teknik och förändrade regelverk – kan detta vara viktigt. Banker kan samarbeta med fintechs som är intresserade av att tillhandahålla lösningar inom gränsöverskridande layer 2-tjänster.

 

Nya valmöjligheter för bankerna efter P27

För banker som väljer alternativ 2 kan tillbakadragandet av P27-initiativet vara en chans att anamma alternativa lösningar som inte fanns när P27 bildades 2018 och som kan erbjuda ett liknande resultat:

Globala betalprotokoll: SWIFT GPI och andra internationella betalprotokoll kan bli allt viktigare för regionens banker – och erbjuda en universell standard för snabba, transparenta och spårbara gränsöverskridande betalningar.

Fintech-samarbeten: Samarbeten med fintech-bolag skulle kunna erbjuda innovativa lösningar inom gränsöverskridande betalningar. Etablerade fintechs, som Currencycloud, har redan gjort gränsöverskridande betalningar snabbare och mer effektiva globalt. Banker kan också överväga att inkubera eller investera i fintech-startuppbolag för att utveckla egna lösningar. Agila fintechs kan tillhandahålla den innovation som behövs för att driva förändringar i branschen genom att föra ut nya lösningar och konkurrens till marknaden, samtidigt som de samarbetar med etablerade banker och finansiella institutioner.

Stora betalaktörer som Visa, tillsammans med etablerade fintech-bolag, skulle kunna fylla tomrummet efter P27 och kan etablera nätverk för att underlätta säkra och effektiva gränsöverskridande betalningar.

 

 

Fler tjänster

Fintech-bolag och betalaktörer kan nu fungera som en möjlighet för banker att verka mot det som var visionen för P27, att utvecklas på ett mer flexibelt och lyhört sätt samt öppna dörren till en mängd nya produkter och tjänster på marknaden.

En grupp banker kan också välja att samarbeta i mindre projekt som är mer anpassningsbart än P27 genom att anta en landspecifik strategi för att säkerställa att lokala krav uppfylls.

 

 

Hur ska vi lösa utmaningarna?

Det komplexa regulatoriska landskapet kan vara en av orsakerna till att P27-intiativet inte kunde gå vidare till nästa fas. Det är därför förståeligt att banker kommer vara oroade över sin förmåga att leva upp till varje enskilts lands regulatoriska krav.

Här finns det goda nyheter. Banker som väljer att samarbeta med fintech-företag för att öppna upp för sömlösa gränsöverskridande betalningar kan samarbeta med en rad olika leverantörer för att minska risken för bristande efterlevnad. Som en del av det här samarbetet kan banker nyttja sina fintech-partners, aktörer som redan har etablerade processer och rutiner som är nödvändiga för att säkerställa att alla aspekter av gränsöverskridande regelverk täcks in.

 

 

Ambitionen finns kvar

Den nordiska banksektorns ambition om en enhetlig betalinfrastruktur finns fortfarande kvar. För att uppnå detta kan det krävas ett teknikskifte och strategiska samarbeten, allt från att ta till sig globala betalprotokoll till partnerskap med fintech-bolag.

Pågående initiativ inom realtidsbetalningar:

  • Finland möjliggör SEPA Credit Transfer
  • Centralbankerna i Danmark och Sverige ansluter sig till Target Instant Payments Settlement (TIPS/T2) vilket möjliggör realtidsbetalningar i kronor

För närvarande arbetar Visa med flera overlay-tjänster inom betalinitiering, fakturering och bedrägeriförebyggande åtgärder för den nordiska marknaden – ett tillvägagångssätt som kan göra det möjligt för nordiska banker att driva sina verksamheter på det sätt som de vill, samtidigt som de följer lokala standarder och regler.

Linus Olofsson, Visas chef för affärsutveckling i Norden och Baltikum konstaterar:

”Visa har byggt upp en ’nätverk-till-nätverk’-strategi som hjälper företag över hela världen att betala och ta betalt var de än befinner sig. Skulle det vara möjligt att bygga ett nätverk ovanpå ett befintligt för att tillhandahålla lokal kapacitet över hela Norden, och lägga till nya funktioner som kommer leverera värde till banker, konsumenter och företag? Detta är ett intressant område för oss att utforska efter P27”.

P27-initiativet identifierade områden med förbättringspotential i Norden. Alla dessa förändringar måste fortfarande genomföras. Regionens banker har nu ett val att antingen vänta på ett annat initiativ eller titta på utbudet av partnerskap och andra alternativ för att nå de uttalade målen för P27.

P27 identifierade områden som den kunde förändra i Norden. Alla dessa förändringar måste fortfarande göras. Som tur är har regionens banker nu möjlighet att göra ett verkligt val mellan att vänta på ett annat initiativ eller att titta på utbudet av partnerskap och alternativ som kan göra det möjligt för dem att uppfylla de uttalade målen för P27.


As-Is Disclaimer

Case studies, comparisons, statistics, research and recommendations are provided “AS IS” and intended for informational purposes only and should not be relied upon for operational, marketing, legal, technical, tax, financial or other advice. Visa Inc. neither makes any warranty or representation as to the completeness or accuracy of the information within this document, nor assumes any liability or responsibility that may result from reliance on such information. The Information contained herein is not intended as investment or legal advice, and readers are encouraged to seek the advice of a competent professional where such advice is required.

 

Sources

  1.  och 2. P27 Nordic Payments Webs.eu/

       3. P27 Nordic Payments Announcement

Tag: Payment technology