Research + Insights

Ny undersökning: Svenskarna fortsätter att resa trots det ekonomiska läget

Two people cycling

Svenskarnas resekostnader ökar. Men trots det ekonomiska läget fortsätter svenskarna att resa. En ny Visa-undersökning visar att varannan svensk (46%) inte planerar att förändra sitt resande.

Undersökningen utgår från svenskarnas resvanor under 2022 och början av 2023. Den visar att 8 av 10 (78%) svenskar upplever att resekostnaderna har ökat. Samtidigt säger varannan svensk (46%) i undersökningen att de inte planerar att förändra sitt resande.

Främsta skälen till att svenskarna reser är att det är förknippat med avkoppling och att besöka vänner/familj. Genomsnittssvensken har det senaste året gjort fem resor och spenderat 16 243 SEK under sina resor.

”Det ekonomiska läget tvingar många hushåll till att göra prioriteringar i sin ekonomi. Våra siffror visar att resor är något som svenskarna håller högt. Många reser tillbaka till samma destination man besökt tidigare vilket visar att resandet har en särskild plats i våra liv”, säger Fredrik Lindquist, Sverigechef för Visa.

Hållbart resande ökar
Visas siffror visar också att hållbart resande är ett segment på uppgång. 6 av 10 (58%) svenskar känner till resealternativet och var tredje svensk (29%) uttrycker ett konkret intresse för att resa mer hållbart.

Framför allt vill man minska sina koldioxidutsläpp i samband med flygresor. Men att det ofta saknas relevant information från researrangören upplevs av många som ett hinder.

Svenska resenärer föredrar digitala betalmetoder
Hur vi föredrar att betala när vi är på resa är också i förändring. Allt färre betalar med kontanter. Endast 14 procent av köpen på destinationen skedde med fysiska valutor. En majoritet av köpen skedde med betalkort (63%). Var fjärde köp (23%) skedde via en digital plånbok.

”När vi reser föredrar vi flexibla och säkra betalalternativ. Därför är kortacceptans en viktig faktor för resenärer. Som ett av världens största betalnätverk med 100 miljoner anslutna återförsäljare världen över kan du vara trygg med att ditt Visa-kort är uppkopplat mot hela världen och kan användas på miljontals platser i över 200 länder. De senaste fem åren har vi investerat 9 miljarder dollar i cybersäkerhet och bedrägeriförebyggande åtgärder för att du ska känna dig trygg när du bokar hotell eller betalar restaurangnotan på din semesterresa”, säger Fredrik Lindquist.

 

 

Topplista: Här är länderna som svenskarna helst reser till

1. Spanien (19%)

2. Danmark (12%)

3. Grekland (10%)

4. Storbritannien (9%)

5. Tyskland (8%)

6. Italien (7%)

7. Frankrike (6%)

8. Finland (6%)

9. Turkiet (5%)

10. Kroatien (5%)

 

Fotnot: Andel av det totala resandet som gick till respektive land.[1]

 

[1] Global Travel Intentions Study 2023 Sweden Online survey conducted by 4SiGHT Research & Analytics and CLEAR Ideas Pte Ltd. for Visa Inc. April-June 2023 among 1002 respondents in Sweden.

Tag: Payment trends Tag: Travel Insights