Global Matters

7 av 10 svenskar tycker att det är för dyrt att leva ett hållbart liv

Visa sustainability report

Hälften av svenskarna vill minska sina klimatavtryck. Men majoriteten uppger samtidigt att priset på miljövänliga produkter är ett hinder för att kunna leva mer hållbart. Det visar en ny undersökning som betaljätten Visa och STRAT7 Group[1] genomfört.

De flesta svenskarna bryr sig om klimatfrågan. En ny undersökning som Visa och STRAT7 Group genomfört i Sverige visar att klimatet är den mest prioriterade samhällsfrågan efter psykisk ohälsa och mänskliga rättigheter.

8 av 10 svenskar uppger att det främsta skälet till att engagera sig i klimatfrågan är att bevara naturen för kommande generationer.

Hälften av svenskarna (49%) tycker också att det är viktigt att minska sitt eget klimatavtryck – vilket är en högre andel än genomsnittet inom EU (39%).

För att bidra till förändring och inspirera fler till att ställa om och uppmuntra till en mer hållbar konsumtion krävs åtgärder. Här har Visa, med sitt globala betalnätverk, en unik position där man tillsammans med samarbetspartners, kunder och anställda kan öka möjligheterna för att skapa en mer hållbar konsumtion.

Philip Konopik, Nordenchef för Visa, menar att det är viktigt för finansiella aktörer att lyssna till det engagemang som finns bland konsumenterna.

”Vi tycker att det ska vara enkelt att göra rätt för klimatet. Därför tror vi på partnerskap där Visa, som globalt betalnätverk, tillgängliggör kunskap så att fler konsumenter har verktygen de behöver för att göra mer hållbara val i sin vardag”, säger Philip Konopik.

Under 2020 lanserade Visa ett nytt samarbete med ecolytiq[2], ett fintech-bolag som utvecklat en kalkylator som gör det enklare för banker att visa för sina kunder vilket klimatavtryck olika köp har. Genom att synliggöra den informationen hoppas Visa och ecolytiq kunna underlätta för fler konsumenter att göra mer hållbara val.

Förra året lanserades även ett samarbete med Plan A, en hållbarhetsplattform som gör det möjligt för företag att hantera sin netto noll-resa i en SaaS-lösning.

Undersökningen visar också att 7 av 10 tillfrågade svenskar tycker att priserna på hållbara produkter är för höga – vilket ses som ett hinder för att kunna leva ett mer hållbart liv.

Det finns dock andra saker som svenskarna gör för att minska sitt klimatavtryck. Till exempel uppger hälften av de tillfrågade att de väljer digitala kvitton framför pappersvarianten när de shoppar. Var sjätte svensk har hållbarhet i åtanke när de gör investeringar, och var tionde svensk väljer banker som premierar hållbara val.

Undersökningen visar också att 4 av 10 tillfrågade svenskar hade använt sitt betalkort mer regelbundet om det premierade hållbart beteende.

Steve King, chef för hållbara produkter på Visa i Europa:

”Våra partners letar ständigt efter konkreta lösningar för att integrera hållbarhet för sina kunder. Hållbarhet är ett fokusområde för Visa i Europa, och som ett globalt betalnätverk med tekniska lösningar har vi en unik position att facilitera och accelerera hållbara val som en viktig del av köpupplevelsen”.

 

 

Om undersökningen

STRAT7 Group har på uppdrag av Visa intervjuat 1000 svenskar i åldern 18–65 år. Undersökningsperioden pågick under maj 2022 och genomfördes via online-intervjuer.

 

[1] STRAT7 Group report Sustainability Consumer Research Finland – on behalf of Visa, Visa Sustainability Solutions, October 2022

[2] https://www.visa.dk/visa-everywhere/blog/bdp/2022/04/06/fintech-virksomheden-ecolytiq-vil-1649235568560.html

Tag: Digital commerce