Innovation

Ny rapport från Tink: Open banking möjliggör ny generation av betalningar

By Tom Pope, Tink Head of Payments

Open banking_Tink
Ny undersökning från Tink.

Open banking öppnar upp nya möjligheter på betalmarknaden. Tink har i en ny undersökning ställt frågor till 400 finanschefer i Europa och därmed kunnat kartlägga potentialen och utmaningarna som finns kopplat till open banking.

Open banking har uppmärksammats mycket de senaste fyra åren. Att tala om vilken potential det har för att förändra branschen känns därför självklart. För att undersöka möjligheterna ytterligare genomför Tink en årlig undersökning med seniora chefer inom finansiella tjänster med fokus på deras attityder till open banking. Undersökningen hjälper oss att förstå det momentum som finns kring open banking, samt vilka utmaningar som finns och vad vi som bransch måste göra för att övervinna dessa.

Idag råder det inga tvivel om att betalsektorn nu står på randen till ett sorts ”big bang”, mycket tack vare open banking. Tinks rapport från 2022, där man tillfrågat nästan 400 europeiska finanschefer, ger intrycket av att detta redan är på väg att ske.

De viktigaste slutsatserna från undersökningen:[1]

· De senaste åren har attityden till open banking bland chefer i finansbranschen förbättrats markant. År 2019 var 55 procent positiva jämfört med 71 procent år 2021.

· Betalningsinitieringstjänster rankades som det viktigaste investeringsområdet för open banking, vilket hela 72,1 procent av de chefer som deltog i undersökningen höll med om.

· En klar majoritet av cheferna indikerade att deras företag redan har investerat i open banking (75 procent) eller planerar att göra det under de närmaste 12 månaderna.

Undersökningen visar att det finns en förväntan att open banking-betalningar, mer specifikt betalningsinitieringstjänster, ska kunna ge handlare möjligheten att göra betalningar mer säkra än med dagens metoder, och samtidigt möjliggöra omedelbara transaktioner till en lägre kostnad och med en integrerad användarupplevelse.

Däremot uppger cheferna att det fortfarande finns jobb att göra på branschsidan. För att open banking-betalningar ska kunna nå framgång behöver fler betallösningar möjliggöra omedelbara köp, öka användarnas medvetenhet, och förbättra användarupplevelsen.

Läs mer i Tinks senaste rapport om open banking från 2022, “The future of payments is open”. Rapporten finns tillgänglig på engelska och går att ladda ner kostnadsfritt på Tinks webbsida: här.

 

 

[1] Tink, The future of payments is open, 2022: https://tink.com/blog/open-banking/report-future-of-payments-open/

Tag: Payment trends Tag: Payment technology