Innovation

Visa driver på för en gemensam betallösning på laddstationer för elbilar

Interoperable payments in electric vehicle charging

Antalet laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, har ökat kraftigt i Sverige de
senaste åren. Utvecklingen har i sin tur skapat ett ökat behov av ett enhetligt betalsystem för publika laddstationer. Nu uppmanar Visa branschen att se över möjligheten för en standardiserad betallösning och lanserar samtidigt en koalition tillsammans med tillverkare av laddstationer med syfte att driva utvecklingen på området.

Under 2021 stod laddbara personbilar för 45 procent av nybilsregistreringarna i Sverige, högst i hela EU. Försäljningen av renodlade elbilar ökade samtidigt med hela 106 procent jämfört med året innan.[1]

Utvecklingen på elbilsmarkanden sker i en snabb takt. Men trots att elbilarna blir allt fler saknas fortfarande en gemensam standard för betalning. Många elbilsägare känner nog igen sig i problemet där laddning av elbilen utanför hemmet kräver flera olika abonnemang, nyckelkort och appar. Anledningen är att dagens laddnätverk i hög grad har byggts upp av bolag som använder olika betallösningar, och som bilägare möts man av en djungel av olika system.  

Som en del av arbetet för ett mer öppet och integrerat betalnätverk vill Visa bidra till att göra det både lättare och smidigare att betala för laddningen av sin elbil. Tillsammans med tillverkare av laddstationer och andra ledande aktörer inom branschen lanserar nu Visa en koalition för att se över möjligheterna för kontaktlösa betalningar och ett standardiserat system i Europa.

Samtidigt ansluter sig Visa, som första representant från finans- och betalbranschen, till ”Charging Interface Initiative” (CharIN). CharIN är ett globalt initiativ som samlar aktörer längs hela värdekedjan inom e-mobility och arbetar för att främja en global infrastruktur och standard för smidigare laddning av elbilar. Genom medlemskapet i CharIN kan Visa använda sin kunskap om betalmarknaden för att stötta detta arbete.

Övergången till el- och hybridbilar är avgörande för att snabbare ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta, och här i Sverige har vi kommit relativt långt. Men trots att elbilarna blir allt vanligare är betalsystemet för laddning fortfarande krångligt och svårnavigerat. Vi på Visa vill vara med och driva utvecklingen av en gemensam standard som förenklar för konsumenterna och gör det lättare att betala vid laddstationerna, säger Philip Konopik, chef för Visa i Norden och Baltikum.

 

[1] Bil Sweden, 2022

Tag: Payment technology