Research + Insights

Tre betaltrender som accelererats av pandemin

By Philip Konopik, Regional Managing Director Nordics & Baltics

Tre betaltrender som accelererats av pandemin

Sedan coronapandemin drog in över världen för mer än ett år sedan har vi vant oss vid en ny vardag. Att hålla avstånd och arbeta hemifrån är det nya normala, och såväl e-handel som kontaktlösa betalningar har ökat stort. Detta medför i sin tur krav på omställning hos företagen. Samtidigt ser vi att flera av årets nya trender är här för att stanna.

Under pandemins första våg för över ett år sedan var jag landschef på Irland, och sedan dess har jag gått över till att ansvara för Norden och Baltikum som regionchef. För mig har det här minst sagt speciella året gjort det extra tydligt hur välutvecklad Nordens betalmarknad faktiskt är. Samtidigt har pandemin ytterligare accelererat digitaliseringen på en redan högteknologisk betalmarknad.

De trender som var på uppgång innan coronakrisen har på kort tid fått ett enormt uppsving, och omställningen för framförallt företag har behövt ske i snabbare takt än många var förberedda på. Det paradigmskifte i hur vi handlar, betalar och driver våra företag har skett i en näst intill revolutionsartad takt, och jag tror att hur väl vi lyckas möta dessa förändringar och hur effektivt vi ställer om, kommer vara avgörande för många företags framgångar även efter krisen.

Jag ser framför allt tre områden där pandemin inneburit omställningar som sannolikt kommer att bli permanenta:

 

1.     Företagande

Att koppla ihop kunder och företag digitalt har aldrig varit viktigare än nu, och i takt med att handeln blir alltmer integrerad kommer det att få större betydelse. Idag hittar kunden produkten online, provar i butik, gör köpet online och slutligen kanske returnerar i butik. Samtidigt börjar kassan i en butik se allt mer ut som utcheckningen vid e-handel - att köa för att betala för sina varor tillhör historien. För att förhindra smittspridningen har dessa trender fått ett ännu större genomslag under pandemin vilket fått som konsekvens att många företag genomgått stora förändringar under året för att möta konsumenternas nya krav. Under våren 2020 uppdaterade 82 procent av småföretagare globalt sina verksamheter till en mer digital handel.[1]

Samtidigt är allt för många företag inte anpassade för en digital miljö. Enligt Visas egen studie tar mindre än hälften av alla europeiska småföretag emot betalningar online[2]. Även om svenska och nordiska företag ligger långt fram märker vi tydligt av att många behöver hjälp att ställa om. Under våren har vi stöttat flera företag inom ramen för Företagshjälpen där vi hjälpt småföretagare runtom i landet att anpassa sin affär till vår nya verklighet genom innovativa lösningar.

 

2.     Kontaktlösa betalningar

Under det senaste året har kontaktlösa betalningar gått från att vara en bekvämlighet till att vara en nödvändighet för att förhindra smittspridning. Visa har varit med och drivit på utvecklingen av kontaktlösa betalningar och också möjligheten att ta emot dessa. Att betala online, blippa sitt kort eller mobil utan att behöva slå in pinkod, eller betala med mobilen är nu tillgängligt inte bara i butiker och på restauranger men också på bussar, tåg och tunnelbana. Trenden är inte bara här för att stanna, utan för att fortsätta vidareutvecklas.

Idag görs över 70 procent av alla Visa-transaktioner genom kontaktlösa betalkort eller mobiltelefoner[3]. Även blippbetalningar har ökat med så mycket som 50 procent i Sverige under pandemin[4]. För att vara konkurrenskraftiga krävs idag att företag är anpassningsbara och erbjuder en betalningsinfrastruktur som passar den digitala kunden.

 

3.     E-handel

E-handel var i allra högsta grad på uppgång redan innan pandemins intåg men under det gångna året har den nått oanade höjder. I tider av social distansering, karantän och arbete hemifrån har fler börjat handla allt ifrån kläder och mat, till byggmaterial och trädgårdsmöbler hemifrån. Siffror från Visas egen undersökning visar att e-handeln i Sverige har ökat med 48 procent under pandemin[5]. I maj 2020 visade siffror att 82 procent globalt gått över till att e-handla åtminstone en del av sina vanliga inköp.[6]

Den ökande trenden ställer nya krav på betalsystemen. Smidiga betalningar skapar en positiv shoppingupplevelse som kunden vill återuppleva och i en allt mer konkurrensutsatt miljö har företag inte råd att förlora inkomster till följd av en osmidig upplevelse i kassan. E-handel öppnar också upp för en ökad global konkurrens, och betalsystemen måste vara lika smidiga oavsett från vilket land du handlar. Nya krav ställs även på IT-säkerhet och bedrägeriskydd för att hålla bedrägerier inom e-handel nere och för att både konsumenter och företag ska känna sig trygga i att fortsätta handla och sälja. 47 procent av småföretagare globalt anser att investeringar i bedrägeri- och säkerhetsskydd är kritiskt för att möta konsumentbehov.[7] E-handelstrenden väntas inte gå ner efter krisen, utan kommer fortsätta att stå för en avgörande andel av konsumentens handlingsmönster. För att fortsätta driva sin verksamhet kommer företag i allt större utsträckning behöva erbjuda en effektiv, trygg och attraktiv e-handel. Visa arbetar därför nu – tillsammans med våra partners – för att digitalisera miljontals småföretag över hela världen, genom att förse företagen med de verktyg och resurser som behövs för att bygga för framtiden.

Case studies, comparisons, statistics, research and recommendations are provided “AS IS” and intended for informational purposes only and should not be relied upon for operational, marketing, legal, technical, tax, financial or other advice. Visa Inc. neither makes any warranty or representation as to the completeness or accuracy of the information within this document, nor assumes any liability or responsibility that may result from reliance on such information. The Information contained herein is not intended as investment or legal advice, and readers are encouraged to seek the advice of a competent professional where such advice is required.

 

[1] https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/blogs/visa-back-to-business-study-jan21.pdf

[2] VisaNet data, april 2020 [vs april 2019]

[3] VisaNet data, april 2020

[4] VisaNet data, april 2020

[5] ”Småföretagare i pandemins tid”, Ipsos, 2021

[6] 451 Research's Macroeconomic Outlook Consumer Spending

[7] https://usa.visa.com/content/dam/VCOM/blogs/visa-back-to-business-study-jan21.pdf

Tag: Payment trends Tag: Digital commerce Tag: Mobile payments Tag: Visa Research