Research + Insights

En enkel insats som gör stor nytta – så tar Visa ansvar

Som ett av världens ledande betalnätverk har vi stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen i rätt riktning, skriver Visas Sverigechef Riikka Salminen.

By Riikka Salminen, Sverigechef på Visa

Metro station

Nyligen introducerade SL en ny funktion i kollektivtrafiken i Stockholm som gör det möjligt att betala sin enkelbiljett direkt i spärren, på biljettstolpen eller på bussen – enbart med sitt betalkort. Kontaktlöst resande finns nu på över 180 platser i världen och Visa är delaktig i en stor del av dessa projekt.

I den kinesiska staden Dalian – långt bort från Sverige men med en befolkning på nära 6 miljoner – studerades hur kontaktlösa betalningar på dieselbussar påverkade utsläppen. Smidigheten i att betala för biljetten resulterade i utsläppsminskningar om 20 procent*.

Samarbetet med SL påminner oss om hur en till synes enkel insats som att göra betalkortet mer användbart kan göra en enorm nytta för att påverka människors beteende till ett mer hållbart. Våra egna studier visar att viljan att åka kollektivt med enklare betalningar ökar med i snitt 27 procent.

Men vad skulle vi kunna göra mer för att knuffa samhällsutvecklingen i rätt riktning?

Ett exempel är att hjälpa konsumenter att förstå sin konsumtion. Att se hur man handlar och vad det leder till för utsläpp är en del i att kunna fatta välgrundade beslut. På Visa utforskar vi möjligheten att låta dig som konsument beräkna ditt klimatavtryck baserat på dina köp. Det gör att man kan dimensionera och styra sitt klimatavtryck, baserat på sin konsumtion. Det här är ett område som vi utvärderar löpande i samråd med branschen.

Att vi – som ett av världens ledande betalnätverk - stöttar ett jämställt företagande är ett annat exempel på hur vi kan ta ansvar. Vi vet att kvinnor stärker ekonomier runt om i världen men vi ser också att många av dem kämpar i motvind. Världsbanken rapporterar ett kreditunderskott på hela 300 miljarder dollar för små och medelstora företag ägda av kvinnor. Därför startade Visa initiativet She's Next. She's Next stärker kvinnor globalt genom att ge tillgång till utbildning, verktyg och tjänster som hjälper deras företag och samhällen att utvecklas.

Visa drivs av samarbete. Vi vill koppla ihop länder världen över och hjälpa individer, företag och ekonomier att utvecklas. Nyckeln i detta arbete är att samarbeta med regeringar, banker, handlare, privata företag och många andra intressenter i samhället. Och att våga testa! Endast då kan vi ta små steg mot en bättre framtid.

* Chunyan Tang, Avishai Ceder, and Ying-En Ge, “Optimal public-transport operational strategies to reduce cost and vehicle’s emission,” PLOS ONE, August 1, 2018

Läs fler inlägg på Visas blogg

Tag: 1a Research + Insights (Topic)