Research + Insights

Så måste vi göra för att klara av en återhämtning efter coronapandemin

I takt med att Europa nu öppnar upp krävs nya åtgärder, skriver Visas Europa-vd.

By Charlotte Hogg, vd Visa Europa

Paying at a cafe

Coronapandemin har skapat stora utmaningar för samhällen över hela världen, och många kämpar fortfarande för att hantera problemen. Vi har som företag arbetat hårt för att stötta, informera och skydda samhället när vi nu tvingas anpassa oss till en ny veklighet. Detta omfattar bland annat att göra digitala betalningar möjliga för fler, som har spelat en viktig roll i hanteringen av krisen. E-handel och blippbetalningar i butik är inte längre bara bekvämt – utan nu också nödvändigt.

I takt med att Europa nu börjar öppna upp igen, behöver vi fortsätta att samarbeta för att göra skapa en positiv förändring och göra en ekonomisk återhämtning möjlig för alla.

I detta är inte minst småföretagen viktiga. De är ryggraden i våra lokala ekonomier och behöver den hjälp som är möjlig att få för att se och hantera nya kundbeteenden som har skapats under krisen. Småföretagen utgör en stor del av vår ekonomi och är centrala för att vi ska kunna klara av en återhämtning. Utan dem, kommer den inte kunna ske.

Så gör vi för att förenkla för digitala betalningar

Digitala betalningar har varit ett viktigt verktyg för att vi ska kunna hålla social distans under coronapandemin. Under de senaste månader har Visa varit med och drivit på för att göra förändringar som ligger i linje med detta. En sådan är att öka beloppsgränsen på blippbetalningar (kontaktlösa betalningar) i Europa. Nu kan kunder göra större köp genom att blippa sitt kort och slippa behöva använda pinkod. Det gäller inte heller bara butiker, utan också på bussar, tåg och i tunnelbanan.

Och resultatet är tydligt: Fler än 70 procent av alla Visa-transaktioner görs nu med kontaktlösa betalkort eller mobiltelefoner1. Samtidigt har antalet online-transaktioner ökat med mer än 25 procent i många europeiska länder2 och många människor har genomfört sitt första e-handelsköp under pandemin.

Så stöttar vi småföretag i återhämtningen

Många småföretag lever på att kunna ta emot fysiska besök. De har det såklart extra tufft nu. Dessutom är flera inte heller anpassade för en miljö där den digitala affären står i centrum. Visas egna studier visar att färre än hälften av småbolagen kan ta emot betalningar online3. Den stora fördelen med digitala betalningar är att företag kan ta sin affär bortom sina fysiska gränser. Det har heller aldrig varit viktigare än i dag att koppla ihop kunder och företag på digitala och innovativa sätt, för att kunna skapa en återhämtning.

Som ett led i Visas långvariga engagemang för småföretag, kraftsamlar vi därför nu – tillsammans med våra partners – för att digitalisera miljontals småföretag över hela världen. Vi kommer förse företagen med de verktyg och resurser som behövs för att bygga för framtiden. Vi jobbar också för att dra nytta av styrkan i plattformar för lokala samhällen, såsom iZettle och ShopAppy, eftersom återhämtningen kommer vara både lokal och digital.

Fortsatt fokus på säkerhet och pålitlighet

Vår högsta prioritet har alltid varit att skydda de som använder sig av våra betalnätverk. Nu är det viktigare än någonsin. Även om det är för tidigt för att dra några definitiva slutsatser om hur nedstängningar och krisen påverkat bedrägerier i stort, finns tecken på att Visas bedrägeriskydd och industrigemensamma åtgärder har hållit bedrägerierna nere inom såväl e-handel som blippbetalningar. Det är också avgörande att vi fortsätter jobba för att skydda de digitala betalningarna i Europa. Detta för att både konsumenter och företag ska känna sig trygga i att försätta handla och sälja.

Våra data och insikter kan driva återhämtningen

Visa hanterar i snitt 500 miljoner transaktioner dagligen. Datan från transaktionerna visar oss mycket, bland annat var handeln sker och hur konsumentbeteenden över hela Europa förändras nu under krisen. Insikterna kan hjälpa oss att förstå hur en återhämtning kan se ut, vilka sektorer som är på väg tillbaka och hur betalmönster ser ut i takt med att ekonomier öppnar upp igen. Vi arbetar ständigt för att dela dessa insikter med våra kunder, partners och regeringar för att få till en inkluderande återhämtning.

Jag tror att Visas förmåga att säkert och smidigt flytta pengar mellan konsumenter, företag, finansiella institutioner och regeringar kommer vara avgörande för att stötta Europas återhämtning. Det är därför som vi kommer fortsätta att arbeta hårt tillsammans med våra kunder, partners och samhället för att göra skillnad för alla europeiska länder.

1 VisaNet data, april 2020
2 VisaNet data, april 2020
3 Visa SME acceptance survey, oktober 2019

Tag: Visa Research