Security

SCA är en jättechans – om vi ser möjligheterna i stället för kortsiktiga

By Eilin Schjetne, Product director, Norden

Strong customer authentication (SCA) är här och ställer nya krav på redan pressade aktörer i en konkurrensutsatt e-handelsbransch. Det innebär nya utmaningar, men vi inom betalningar, bank och e-handel har nu ett ansvar att svara upp mot kraven och optimera kundupplevelsen samtidigt som vi reducerar bedrägerierna.

SCA är en stor omsvängning och många, framför allt mindre, e-handlare har varit varken tillräckligt förberedda eller medvetna om de nya kraven. Detta är oroväckande.

De mindre e-handlarna löper en risk att förlora intäkter på grund av att betalningar stoppas eller att betalupplevelsen upplevs alltför krånglig.

Det är ännu för tidigt att se några effekter av regelverket, men vi vet sedan tidigare att kunder har låg tolerans för dålig check-out. Detta behöver hanteras för att undvika onödig friktion och störningar vid betalningar. Utmaningarna vid implementeringen kommer dock med en långsiktig uppsida. Debatten har till stor del kretsat kring just de tekniska utmaningarna, men det är viktigt att också komma ihåg det högre värdet av SCA.

Onlinebetalningarna har exploderat på den nordiska marknaden och i takt med det har även nätbedrägerierna blivit allt fler.

SCA är designat för att vara ett skydd vid betalningar och kan ge branschen välbehövliga förutsättningar för att fortsätta växa hållbart och tryggt. Det är nödvändigt att hela branschen tar frågan på allvar och jobbar snabbt för att implementera tekniska lösningar som lever upp till kraven.

Regelverket är ännu ett verktyg för handeln att vara trovärdig och skydda kunder eller e-handlare för risker. När vi näthandlar från hemmet, jobbet eller tunnelbanan är det centralt att vi ska kunna känna oss trygga. Detta är ett mål som alla inom betalningar och e-handel strävar efter och kämpar för att uppnå. Där blir SCA en viktig pusselbit. Många konsumenter är redan bekanta med processen att knappa in sitt lösenord i sin bank-ID-app eller kortkoden som är kopplad till internetbanken. SCA gör nu denna best practice-process till ett krav.

Tvåfaktorsautentiseringen kräver legitimering via två av tre olika sätt: Något man vet, något man äger eller något man är. Det bidrar med ett extra säkerhetslager för konsumenter.

Det är nödvändigt att hela branschen tar frågan på allvar och jobbar snabbt för att implementera tekniska lösningar som lever upp till SCA:s krav och tillåter kunder att handla smidigt och säkert. Annars riskerar vi att föra kunder mot mindre säkra betalmetoder i deras jakt på bekvämlighet.

Det kommer ta tid för hela ekosystemet att anpassa sig till SCA:s specifika krav.

Men ju tidigare vi som bransch inser att de långsiktiga möjligheterna är viktigare än de omedelbara utmaningarna, desto snabbare kommer vi också att kunna skörda frukterna av ett fortsatt smidigt och säkert e-handelslandskap.

Eilin Schjetne,
Produktchef för Visa i Norden och Baltikum

Tag: Payment Security