shesnext8-800x450

Woman

Initiativet genomförs i samarbete med organisationen IFundWomen

IFundWomen är en global organisation och marknadsplats för bolag ägda av kvinnor, och för de som önskar att stötta dem. Organisationen erbjuder tillgång till kapital, coachning och det nätverk som krävs för att stärka fler kvinnor, sprida kunskap och inspirera till handling.

Woman in clothes shop
Team Visa photo shoot