• Coronavirus: Vägledning för innehavare av Visa-kort

using tablet and card

Man making Visa Chargeback card payment via mobile