• Visa Consulting & Analytics

    Genom att arbeta med Visa Consulting & Analytics får ni tillgång till nya perspektiv och affärsinikter, de senaste ekonomiska trenderna och data drivna lösningar som skapar förutsätningar för tillväxt.

Om Visa Consulting & Analytics

Vi erbjuder rådgivning och dataanalys i världsklass inom betalningsområdet med fokus på att skapa bestående värde för Visas kunder.
Chart depicting a drop, then upward trajectory.
A mobile device with a star on its screen next to a credit card with a star on it.
Two arrows connecting two people in a circular shape.
An icon of a lock as it represents Visa's strategy to make mobile payments secure.
A hand with its pointer finger pressing down on the screen of a mobile device.
A bar graph with four bars growing from small to large.

Thought Leadership

Upptäck våra artiklar där vi ger nya perspektiv, affärsinsikter, och strategier för att ta dig an dagens och framtidens utmaningar.

Projekt exempel

Vi utnyttjar vår globala räckvidd och kunskap för att ta tillvara erfarenheter från hela världen.

Kontakta Visa Consulting & Analytics

Kontakta din Visa-representant för att ta reda på mer om hur vi kan hjälpa dig. Du kan också skicka ett e-postmeddelande.