New Detail

Så vill Visa hjälpa svenska småföretag under coronapandemin – lanserar nytt initiativ

30/11/2020

Press Release Image

Småföretag i Sverige har drabbats särskilt hårt av coronapandemin. Nu lanserar Visa ett nytt initiativ – Var du handlar spelar roll – för att hjälpa småföretagen att överleva krisen och att uppmana fler svenskar att handla av småföretagare.

– Småföretagen är ryggraden i vår ekonomi. Vi vill jobba tillsammans med Sveriges småföretag för att hjälpa dem att ta sig igenom krisen, säger Riikka Salminen, Sverigechef på Visa.

Studier visar hur småföretag över hela världen drabbas särskilt hårt under coronapandemin. Sverige är inget undantag. I Sverige står småföretagen för 40 procent av både BNP och sysselsättningen. De spelar en central roll i Sveriges ekonomiska återhämtning. Därför lanserar Visa, världens största betalningsnätverk, nu initiativet Var du handlar spelar roll för att stötta småföretagare under coronapandemin.

– Nu spelar det större roll än någonsin var vi handlar. Småföretag är den ekonomiska ryggraden i våra samhällen – de skapar jobb, främjar innovation och får de ekonomiska hjulen att snurra i lokala områden. Småföretagens överlevnad kommer vara central för hur vår ekonomi återhämtar sig från coronapandemin, säger Riikka Salminen, Sverigechef på Visa.

Initiativ ska hjälpa handlare och kunder att ställa om
Fokus för initiativet är att skapa kännedom om vikten av att stötta små och lokala handlare – även under en kris. Pandemin gör att kunder inte längre vill eller bör besöka fysiska butiker i samma utsträckning. Initiativet ska hjälpa handlare att göra en digital omställning, samtidigt som kunder uppmanas att anstränga sig för att stötta sin lokala handlare digitalt.

– Vi vill hjälpa alla Sveriges småföretag att ta sig igenom krisen och komma ut starka på andra sidan. Vi tar hjälp av våra partners från hela världen – stora som små – för att se till att företagen får stöd som de behöver. Detta för att erbjuda verktyg, resurser och expertis som behövs för att anpassa sig och bygga sin verksamhet för framtiden, säger Riikka Salminen.

Initiativet Var du handlar spelar roll består i huvudsak av tre delar:

  • Digital plattform för småföretagare
    En digital plattform lanseras för att samla utbildningsmaterial, guider och konkreta verktyg för småföretagare. Portalen erbjuder till exempel verktyg för att snabbt ställa om till digitala betalningar, starta en e-handel eller förbättra närvaro i sociala medier – och kommer att erbjuda mer service kontinuerligt. Förhoppningen är att småföretagare ska kunna dra nytta av Visas partnerskap med världsledande varumärken.
  • Tävling för att visa upp lokala handlare
    Visa kommer i december att initiera en tävling som uppmanar användare att i sociala medier uppmärksamma och hylla sina lokala handlare. Syftet är att skapa en dialog kring lokala handlare i Sverige och bidra till att handlare över hela landet får den uppmärksamhet de förtjänar.
  • Stor reklamkampanj för att synliggöra våra lokala handlare i Sverige
    Visa kommer i reklamfilmer och utomhusannonsering aktivt lyfta lokala handlare i Sverige och förklara värdet av dessa. Kampanjen pågår över flera veckor i hela landet.

Initiativet och kampanjen Var du handlar spelar roll inleds i Sverige måndagen den 30 november 2020.