New Detail

Visa hjälper åtta miljoner småföretag i Europa – stöttar återhämtning efter coronapandemin

24/06/2020

Press Release Image

Nya studier visar hur småföretag över hela världen har drabbats särskilt hårt av coronapandemin, med stora förluster inom områden som detaljhandel och besöksnäring. För att stötta dem – och deras samhällen – initierar Visa nu ett program för att hjälpa småföretag över hela världen. Sammanlagt kommer Visa stötta 50 miljoner små- och mikroföretag i sin återhämtning efter pandemin. Åtta miljoner av dem i Europa.

I Europa står småföretagen för över hälften av BNP och två tredjedelar av sysselsättningen[1]. De spelar därför en central roll i regionens återhämtning. Men enligt nya data från Visa kan vägen tillbaka vara lång för enskilda företag. Coronapandemin har skapat nya kundbeteenden som många småföretag står oförberedda inför.

Onlineköp har ökat med minst 25 procent i vissa europeiska länder[2], men inte ens hälften av alla småföretag i Europa har möjlighet att ta emot betalning på nätet.[3] Dessutom har blippbetalningar blivit den föredragna betalmetoden bland europeiska kunder: Två av tre betalningar i butik görs nu genom att kontaktlösa kort eller mobiltelefoner blippas[4].

I Sverige har antalet blippbetalningar ökat med mer än 50 procent under coronapandemin. Det är den näst största ökningen bland länderna i Europa. Dessutom har också snittsumman för en blippbetalning ökat med mer än 50 procent i Sverige.

Så ska Visa hjälpa åtta miljoner småföretag i Europa
Det är viktigt för småföretagare att anpassa sig till kundernas nya beteenden. Och det vill Visa nu hjälpa med. Genom Visas nätverk av finansiella institutioner och olika samarbetspartners, kommer småföretag kunna få hjälp att anpassa sig och bygga digitala lösningar. På så sätt kan de svara upp mot kundernas efterfrågan om smidiga betalningar – både online och i butik.

– Nu spelar det större roll än någonsin var vi handlar. Småföretag är den ekonomiska ryggraden i våra samhällen – de skapar jobb, främjar innovation och får de ekonomiska hjulen att snurra i lokala områden. Småföretagens överlevnad kommer vara central för hur vår ekonomi återhämtar sig från coronapandemin, säger Henning Holtan, Nordenchef för Visa.

– För att se till att småföretag i Europa får stödet de behöver, tar vi hjälp från våra partners – stora som små. Detta för att tillhandahålla verktygen, resurserna och expertisen som småföretagen behöver för att anpassa sig och bygga sin verksamhet för framtiden.

Visas initiativ att stötta småföretag, kallat ”Where You Shop Matters”, backas upp av företag som Barclays, Bambora och svenska iZettle. Även BBVA, CaixaBank, Deliveroo, DownYourHighStreet.com, eBay, Elavon, Global Pay, Ingenico Group, Orderbird, Nebenan, Nexi, Paysme, SafeCharge, ShopAppy.com, Shopify och SumUp är en del av satsningen.

Tre viktiga områden för återhämtningen – där Visa hjälper till
Initiativet ”Where You Shop Matters” riktar in sig på tre strategiska områden, som är kritiska för återhämtningen i Europa.

  1. Bygga små och medelstora företags (SME) digitala närvaro: Hälften av alla konsumenter e-handlar mer nu än före coronapandemin[5]. Men för pressade småföretag kan det vara både dyrt och krävande att ta sin verksamhet online. Därför jobbar Visa med samarbetspartners för att hjälpa småföretag att snabbt få en digital närvaro med hjälp av nödvändiga verktyg, resurser och råd.
  2. Uppmuntra kunder att stötta småföretag: Forskning visar att kunder värderar sina lokala och oberoende företag, och vill stötta dem när det är möjligt[6]. När företag runt om hela Europa börjar öppna upp igen, har Visa därför lanserat flera initiativ som uppmuntrar och sporrar kunder att ”handla lokalt”, och att påminna dem om att det spelar roll var man handlar.
  3. Ge småföretag möjlighet att dra nytta av digitala betalningar: Coronapandemin har påskyndat behovet för småföretagare att ge kunder säkra och smidiga sätt att betala. Visa jobbar därför med flera partners för att öka möjligheten att betala med kort och mobiltelefonen. Visa förbinder sig också att hjälpa miljontals fler småföretag att växa genom digital handel.

Visa har sedan tidigare meddelat 210 miljoner dollar i anslag från Visa Foundation kommer att användas för att tillgodose långsiktiga behov hos små- och mikroföretag under de kommande fem åren.

[1]European Commission, 2019
[2] VisaNet data, april 2020 [vs april 2019]
[3] Visa SME acceptance survey oktober 2019
[4] VisaNet data.
[5][GWI coronavirus findings April 2020
[6]Zendesk SMB Survey Report- September 2019