New Detail

Visa Foundation stödjer Röda korsets och Unicefs arbete under coronapandemin

20/05/2020

Press Release Image

Visa Foundation skänker 8,8 miljoner dollar till hjälporganisationer som arbetar med att stödja återhämtningen från coronapandemins effekter. I Europa har den senaste månaden 1,4 miljoner dollar getts till organisationer som hjälper särskilt utsatta hushåll och individer. Däribland Röda korset, Unicef och Läkare utan gränser.

Bidragen kommer från Visa Foundations fond, där 10 miljoner dollar av anslagen är vigda åt att stödja vid akuta behov och 200 miljoner dollar kommer användas för att tillgodose långsiktiga behov hos småföretag under de kommande fem åren.

– Samhällen och familjer över hela världen ställs nu inför utmaningar som saknar motstycke. Det avgörande arbetet som humanitära hjälporganisationer genomför blir ännu viktigare under en kris som denna, säger Henning Holtan, Nordenchef på Visa.

Bidragen förstärker möjlighet till kritisk hjälp
Coronapandemin innebär extraordinära svårigheter i människors vardag över hela världen. Bristen på basvaror och försämrad tillgång till grundläggande tjänster och sjukvård har lett till ekonomiska svårigheter för miljontals människor. Dessutom har den ekonomiska osäkerheten försämrat människors möjlighet att försörja sig själva och sina familjer. Bidragen till Röda korset, Unicef och Läkare utan gränser kommer förstärka organisationernas möjlighet att ge kritisk hjälp till människor över hela Europa.

– Vi är tacksamma för det fantastiska stöd som humanitära hjälporganisationer ger till samhällen som drabbats av coronapandemin över hela världen. På Visa Foundation är vi stolta över att bidra till och stödja organisationernas kritiska arbete i dessa osäkra tider, säger Graham Macmillan, ordförande för Visa Foundation.

Det kommande femårsprogrammet om 200 miljoner dollar ska stödja småföretag, med ett särskilt fokus på att främja kvinnors ekonomiska utveckling, som kommer vara avgörande för den långsiktiga återhämtningen från coronapandemin. Programmet är en del av Visa Foundations långvariga satsning om att stödja småföretag.

Mer information:

Visa Foundations regionala anslagstagare

Visas åtgärder mot coronapandemin