New Detail

Visa lanserar globalt nätverk för B2B-betalningar

11/06/2019

Press Release Image

Visa lanserar nu Visa B2B Connect, ett nätverk som möjliggör snabba och säkra gränsöverskridande betalningar mellan finansiella institutioner på global nivå. Inledningsvis kommer Visa B2B Connect att omfatta de 30 vanligaste globala transaktionsvägarna, men väntas mot slutet av 2019 täcka hela 30 marknader.

– Lanseringen av Visa B2B Connect är en viktig milstolpe för branschen. Utvecklingen för hur kommersiella betalningar kan röra sig globalt kommer att gå in i en ny fas tack vare nätverket, säger Henning Holtan, Nordenchef på Visa. Genom att skapa en lösning som underlättar direkta transaktioner från bank till bank, elimineras friktionen som kopplas till viktiga utmaningar inom branschen. Med Visa B2B Connect gör vi betalningar snabbare och enklare, samtidigt som transparensen ökar och datahanteringen förbättras, fortsätter Henning.

Visa B2B Connect minskar friktionen och tiden som läggs på gränsöverskridande B2B-transaktioner. Detta görs genom att underlätta transaktioner från ursprungsbanken till den mottagande banken med hjälp av en så kallad tokeniseringstjänst. Tjänsten innebär att känslig företagsinformation, så som bankdetaljer och kontonummer, byts ut mot en unik digital identitet som kan användas för att underlätta transaktioner inom nätverket. Visa B2B Connects funktion med denna digitala identitet kommer förändra hur information utbyts vid gränsöverskridande B2B-transaktioner.

– Vi är spända över att vara partner till Visa B2B Connect vid lanseringen. Detta moderna sätt att göra gränsöverskridande B2B-betalningar skapar betydande värde för våra företagskunder. Hastighet, säkerhet och kontroll av transaktioner, såväl som lägre kreditrisker, är grundläggande för ett framgångsrikt företag med internationella partners, säger Alessandro Seralvo, vice vd för Cornér Bank och direktör Cornèrcard.

Partners - som Bottomline, FIS och IBM - är viktiga för framtidens Visa B2B Connect. Bottomline och FIS ger Visa B2B Connect tillgång till sina bankklienter. I linje med Visas kärnverksamhet, använder sig Visa B2B Connect också av öppen källkod från Linux Foundation i samarbete med IBM. Detta hjälper att bidra till en förbättrad process för att underlätta transaktioner på ett skalbart och tillåtet nätverk.

– Genom att jobba ihop med Visa B2B Connect, kombinerar vi styrkan hos världsledaren inom elektroniska betalningar med IBM:s erkända expertis i att skala upp distribuerad databasteknik. Detta är ett unikt exempel av hur blockchain-baserad struktur kan hjälpa att förändra B2B-värdekedjor genom att möjliggöra säkra och transparenta globala betalningar, säger Marie Weick, chef för IBM Blockchain.

För att läsa mer om Visa B2B Connect, besök www.visa.com/visab2bconnect eller kontakta teamet via [email protected].