New Detail

Visa gör podcast om fintech och framtidens betalningslösningar

01/02/2018

Press Release Image

Stockholm —1 februari 2018: Visa i Sverige lanserar idag den nya podden Visa Network Breakfast Podcast. En pod som under året kommer ta avstamp i framtidens betalningslösningar med allt från mobilbetalningar och e-handel till AI, biometriska signaturer och Internet of Things. Podcasten, som spelas in under Visas återkommande nätverksfrukostar, leds av journalisten, författaren och futuristen Mats Lewan. Varje avsnitt blir ett timslångt samtal med gäster och specialister inom olika ämnen.

Framtidens betalningslösningar är redan här och berör såväl konsumenter och handlare som hela vår samhällsapparat. Sverige kommer sannolikt bli ett av de första kontantfria länderna i världen – vad innebär det? Och vad innebär kontaktlösa betalningar för konsumenterna, bankerna och handeln och hur förändras synen på betalningar då SPD2 träder i kraft? Det är några av de teman som kommer beröras under det kommande året.

– Förra året presenterade vi vår investering i Stockholm Fintech Hub. En del i vår globala strategi att driva innovation inom fintech framåt på de marknader vi verkar. Nästa steg på den resan är Visa Network Breakfast Podcast där vi vill dela kunskap, bjuda in till samtal och inspirera kring framtidens betalningslösningar. Det handlar om vad det innebär för oss som företag, möjligheter för handeln och smarta tjänster för konsumenten, säger Christina Lind, Sverigechef på Visa.

Visa arrangerade sin första Visa Network Breakfast i december förra året på temat ”Framtiden för svensk handel med kontaktlösa betalningar”. Panelen bestod av Christina Lind, Sverigechef på Visa, Bengt Nilervall, näringspolitisk expert för betalfrågor på Svensk Handel samt Gustav Almqvist, CIO på Reitan Convenience AB. Planen är att under året arrangera flera liknande frukostar där det mesta som berör framtidens betalningslösningar kommer att diskuteras, med Mats Lewan som moderator. Olika experter, både från Sverige och utlandet, kommer att bidra med sina specialistkunskaper.

För att göra det möjligt för fler att ta del av Visas nätverksfrukostar kommer varje frukost att spelas in och ges ut som en podcast. Det första avsnittet av Visa Network Breakfast Podcast finns nu tillgänglig och går att ladda ner och lyssna på via Itunes.