New Detail

Antalet mobila betalningar och bankärenden ökar

29/09/2017

  • 86 procent av svenskarna använder mobila enheter till betalningar och bankärenden
  • 84 procent använder en mobil enhet för att kolla banksaldo

Stockholm 29 september – Visa Inc. (NYSE: V) – Att använda mobilen för betalningar och bankärenden har blivit något helt naturligt för konsumenter över hela Europa, visar den senaste Digital Payments Study från Visa, som genomförts i 22 länder med över 40 000 deltagare varav 2002 svenskar. Undersökningen har genomförts för att kartlägga konsumenternas inställning till digitala betalningar i Europa och visar konsumenternas acceptans och beteende till användningen av mobil teknik i samband med betalningar och bankärenden.

Utvecklingen går med rekordfart och antalet s k Mobile Money Users, d v s de som använder sin mobil, surfplatta eller annan bärbar enhet för att hantera sina pengar eller göra en betalning med hjälp av Swish, online eller i app, bara växer. Enligt de senaste siffrorna från Hootsuites Digital in Europe finns det cirka med 340 miljoner aktiva mobilanvändare i Europa.

Årets undersökning visar att 77 procent av samtliga europeiska tillfrågade använder en mobil enhet för betalningar och bankärenden. I Sverige är det hela 86 procent som gör detsamma – särskilt i åldersgruppen 18 till 24, då siffran stiger till 92 procent. Av de som ännu inte använder en mobil enhet till betalningar och bankärenden förväntar sig 57 procent att de kommer göra det inom de närmaste tre åren.

Över hälften av de svenska respondenterna (60 procent) säger att de uppskattar snabbheten i transaktionerna när de använder mobila enheter. Vad de helst gör mobilt är:

  1. Kollar banksaldo (84 procent)
  2. Betalar för hushållsräkningar (56 procent)
  3. Överför eller tar emot pengar (49 procent)
  4. Betalar för biljetter (48 procent)
  5. Shoppar online (28 procent)

Hela 62 procent av alla européer i undersökningen har en bankapp installerad i mobilen medan samma siffra första året undersökningen genomfördes, år 2015, var 29 procent. En dryg fördubbling!

- Fler och fler betalar och gör sina bankärenden digitalt och i realtid. Här och nu upplever vi verkligen en tid i ständig förändring, säger Christina Lind, Sverigechef på Visa. 2016 var det första året när antalet digitala betalningar var fler än kontantbetalningar. Mobilt och e-handel har vi redan vant oss vid och teknologier som vi har talat om i flera år, som biometri, sakernas internet, P2P, mobila betalningar blir mer och mer vardag för allt fler konsumenter.

Tillsammans med våra partners har vi på Visa satsat på och stärkt möjligheterna till digitala betalningar och arbetat nära många innovatörer för att säkerställa att infrastrukturen är på plats så att digitala betalningar i alla former lättare kan accepteras nu och i framtiden.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Populus på uppdrag av Visa under perioden juni - juli 2017. I undersökningen deltog 42 308 konsumenter i 22 europeiska länder: Österrike, Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Israel, Italien , Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbritannien. 2002 respondenter deltog i Sverige.

På varje marknad definieras minst 500 respondenter som användare av "Mobila money", det vill säga en person som använder en mobilenhet (smartphone, surfplatta eller bärbar) för bankärenden eller betalningar.

Det här är tredje gången undersökningen genomförs. Första gången var år 2015.