New Detail

Visa utser Charlotte Hogg till ny europachef

07/09/2017

London, den 7 september 2017 - Visa tillkännager i dag att Charlotte Hogg blir ny europachef för bolaget. Hogg tillträder den 1 oktober 2017 och kommer att rapportera till Visas globala chef Al Kelly och Gary Hoffman, styrelseordförande i Visa Europe Limited (VEL). Hogg kommer också att ingå i VEL:s styrelse och kommer även att vara medlem i Visas globala verkställande kommitté.

För mer information, se europeiskt pressmeddelande:
www.visaeurope.com/newsroom/news/visa-inc-appoints-charlotte-hogg-as-chief-executive-officer-of-the-company-s-european-operations