New Detail

Visa uppgraderar Verified by Visa för att förstärka säkerheten och förenkla betalningar online

30/05/2017

Press Release Image

London, Storbritannien - 30 maj 2017 - Visa (NYSE: V) tillkännagav idag en kommande uppdatering av sin Verified by Visa-tjänst, en global lösning som syftar till att göra onlineköp säkrare genom att säkerställa att betalningar görs av den behöriga ägaren till Visa-kontot.

Uppgraderingen kommer att ge rikligt med data till finansiella institutioner och handlare så att de kan verifiera konsumenter och minska bedrägerier på transaktioner som görs via en mobil eller en stationär dator, app eller annan uppkopplad enhet. Som en del i uppgraderingen förstärker Visa sitt säkerhetssystem för att stödja 3-D Secure 2.0, nästa generation av den säkerhetsplattform som var banbrytande och som Verified bv Visa Service (VbV) bygger på.

Den uppdaterade tekniken bakom 3-D Secure 2.0 ger fler verktyg för utgivare och handlare så att de kan anpassa autentiseringsprocessen och förenkla för konsumenten. Genom att bygga en gemensam kanal för delning av information i realtid har Visa förbättrat dataöverföringen mellan handlare och utgivare genom att använda en mängd kontrollpunkter (t.ex. enhetstyp, fraktadress).

Detta gör det möjligt för återförsäljare och finansiella institutioner att autentisera kunderna mer exakt i realtid. Studier visar att utcheckningstiden kan sänkas med 85 procent vilket i sin tur förväntas minska antalet avbrutna köp med så mycket som 70 procent. Klicka här för mer information. Läs mer här.

- Autentiseringstekniken har kommit långt sedan tiden när man använde magnetband och signatur. Precis som betalningssätten har förändrats så har också utvecklingsbehovet av säkra transaktioner gjort det. En stor majoritet européer använder en mobil enhet för att göra betalningar, men oro för bedrägerier och säkerhet är fortfarande en barriär, säger Mike Lemberger, Senior Vice President, Product Solutions Europe, Visa.

- Genom att medverka till att leda utvecklingen av 3DS 2.0 kan vi erbjuda en förbättrad autentiseringstjänst som gör dessa betalningar både snabbare och säkrare. Den kommer underlätta för europeiska handlare att hantera utmaningen med att minska antalet avbrutna köp på e-handelsmarknaden. Denna uppdatering ger också alla nödvändiga verktyg för att möta PSD2-regelverket för kortbetalningar - en stor fördel som inte bör underskattas.

För att säkerställa att utgivare och handlare har tid att testa och förfina lösningen kommer nuvarande Visa-regler gälla för alla transaktioner med 3-D Secure till den uppdaterade versionen lanseras i början av april 2019. Handlare och utgivare arbetar redan med implementeringen och Visa räknar med att tjänsten börjar rullas ut under sista halvåret 2017. Visa fortsätter att arbeta med kunder och partner globalt för att stödja den nya 3-D Secure 2.0-lösningen, med fokus på fortsatt förbättrad betalningssäkerhet och ökande auktorisationer för att säkerställa sömlösa digitala betalningar.

Förbättrad kapacitet för flera enheter skyddar konsumenterna oavsett var och på vilket sätt de väljer att betala. Visa 2016 Digital Payments studie med över 36 000 europeiska konsumenter visade att tre gånger så många regelbundet använder en mobil enhet jämfört med 2015 (54 procent mot 18 procent). Förbättringarna kommer även att bidra till framtida integration av betalningsteknologi till Internet of things eftersom över 20,8 miljarder anslutna enheter prognostiseras av Gartner att vara i bruk år 2020. Förbättrad riskbaserad autentisering kommer att minska friktionen genom att minska det antal gånger step-up verifiering krävs, t.ex. ett statiskt lösenord eller en PIN-kod, oavsett enhet.

Ladda hem infografik

* Datumet april 2019 gäller för alla globala regioner. Det befintliga skyddet för bedrägerier som bygger på 3-D Secure 1.0 kommer att vara kvar.

Om Visa Digital Payments Study 2016:

Visa uppdrog forskningen kring Digital Payments åt Populus. Forskningen genomfördes mellan augusti och september 2016 i 19 europeiska länder: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Israel, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet och Storbrittanien. Totala antalet tillfrågade var 36 843 konsumenter, med cirka 2 000 respondenter per land..

Ytterligare datakällor:

Gartner, februari 2017 - http://www.gartner.com/newsroom/id/3598917. European B2C e-commerce report 2016 - den europeiska B2C-e-handeln var värd uppskattningsvis 509,9 miljarder euro, med en tillväxthastighet som sjunker från 18,4% 2011 till 13,3% 2015, upp till uppskattningsvis 12% år 2016